SMA

SMA IT Abu Bakar Yogyakarta

Jl Tegal Sari YOGYAKARTA
Telp: 0274 444166

SMA IT Abu Bakar Yogyakarta

Swaragama 101.7 FM

Swaragama 101.7 FM

Swaragama 101.7 FM


Jiz 89,5 FM

Jiz 89,5 FM

Jiz 89,5 FM


Geronimo 106,1 FM

Geronimo 106,1 FM

Geronimo 106,1 FM


Argososro 93,2 FM

Argososro 93,2 FM

Argososro 93,2 FM


RetjoBuntung 99.4 FM

RetjoBuntung 99.4 FM

RetjoBuntung 99.4 FM


JogjaFamily 100,9 FM

JogjaFamily 100,9 FM

JogjaFamily 100,9 FM